For å gjøre våre armbånd solide og varige er vi avhengig av å benytte ulike typer plast som råvare. Plastmaterialene vi bruker består imidlertid mye av resirkulert plast og vi ønsker at du som arrangør vil være med å fortsette dette kretsløpet. Vår anbefaling er å opprette et organisert avklippsystem i utgangsdøren slik at plastavfallet blir håndtert og avhendet til resirkulering i stedet for å havne i naturen og omgivelsene. Vi vil gjøre det vi kan for å stadig øke andelen resirkulert plast i produksjonene våre og jobbe for innovative løsninger som kan gi gode og fullverdige alternativer til plast som råmateriale i fremtiden.

Webdesign levert av Nordic Hosting AS